Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja

Yksityisyytesi on meille tärkeää!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Tmi Päivänsara (Y-tunnus: 2487690-4)

Tontinrannantie 25

Hauhala 52150

Finland

 

Rekisteriä hoitava henkilö

Anneli Päivänsara

Puhelin: +358451202512

Sähköposti: hyvinvointipalvelut@paivansara.fi ja mainostoimisto@paivansara.fi.

 

Rekisterin nimi

Tmi Päivänsara:n asiakasrekisteri

 

Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Tmi Päivänsara:n (jäljempänä Päivänsara) asiakkaaksi, ostanut yritykseltä palveluita, osallistunut tai osallistuu em. yrityksen järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut em. yrityksen uutiskirjeen tai ladannut oppaita tai muuta materiaalia.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Päivänsara:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yritysten palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta ilmoittaminen. Rekisteriä käytetään myös hävinneiden palvelutuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Päivänsara:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Päivänsara:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Päivänsara:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Päivänsara:n asiakaspalveluun sähköpostitse hyvinvointipalvelut@paivansara.fi tai mainostoimisto@paivansara.fi.

 

Rekisterissä olevat tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Kaupunki
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Puhelinnumero
 • Valmennuspalveluiden ja asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämättömimmät tiedot
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimitetuista palveluista
 • Tilausten seurantatiedot Päivänsara:n käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä

 

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan Päivänsara:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Päivänsara:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Päivänsara:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä Päivänsara:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen hyvinvointipalvelut@paivansara.fi. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

 

Tietojen säilytysaika

Päivänsara säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

 

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

Päivänsara viestintä- ja mainostoimisto sekä hyvinvointipalvelut kehittävät palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättävät oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen hyvinvointipalvelut@paivansara.fi tai mainostoimisto@paivansara.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen hyvinvointipalvelut@paivansara.fi tai mainostoimisto@paivansara.fi.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Päivänsara:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa.

Facebook
LinkedIn
Instagram
error: Content is protected !!