Työhyvinvointipalvelut

Työhyvinvointipalvelut räätälöidään aina teidän tarpeidenne mukaan. Ne voivat sisältää esim. luentoja, verkkokursseja, tykypäiviä, taukojumppaa tai muuta lähivalmennusta.
Työhyvinvointipalvelut voivat keskittyä esim. stressinhallintaan ja palautumiseen, kunnon kohottamiseen, parempaan vireyteen ja terveyteen tai työmotivaation lisäämiseen.
Ennen kaikkea tehtävänä on jokaisen itsetuntemuksen ja kehon sekä mielen viestien kuuntelun parantaminen. Muuten hyvinvointi on vain päälle liimattua, ei kestävää.
Parasta mitä voit tehdä, on sijoittaa työhyvinvointipalveluihin - se tulee monikertaisena takaisin!

Työhyvinvointipalveluiden missio

Jokainen varmasti tietää, miten työhyvinvointi vaikuttaa sairauspoissaoloihin, työmotivaatioon sekä yrityksen tuloksiin ja kustannuksiin. Työhyvinvointipalvelut ja hyvinvoiva henkilöstö näkyvätkin näin suoraan asiakastyytyväisyydessä ja sitä kautta tilipussissa.

Työn tuunaamisessa ja unelmien organisaation rakentamisessa tarvitaan innokkuutta, luovuutta, kehittämishalua sekä hyviä sosiaalisia taitoja empatian kera. Stressi nakertaa näistä jokaista.

Sisäisen motivaation löytäminen voi olla hankalaa, jos ei tunne arvojaan ja itseohjautuvuus tuottaa haasteita, jos itseään ei tunne.

Työhyvinvointipalveluiden avulla parannetaan kuntoa ja terveyttä sekä etsitään jokaisen ydinvahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita, joita voidaan tehokkaasti hyödyntää työn tuunaamisessa ja unelmien organisaation rakentamisessa.

Päivänsaran työhyvinvointipalvelut auttavat jokaista perehtymään itsetuntemukseen sekä henkilökohtaisten voimavarojen löytämiseen. Lisäksi hyvä fyysinen kunto ja terveellinen ravitsemus auttavat jaksamaan paremmin, lisäävät stressinsietokykyä ja auttavat henkilöstöä kukoistamaan.

Työhyvinvointipalveluissa otetaan huomioon myös sosiaalisuus: vaikuttaahan työkykyyn sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen toimintakyky.

Ps. En tee itse enää lainkaan tarkkoja ravintosuunnitelmia. Mikäli kaipaatte niitä, suosittelen lämpimästi yhteistyökumppaniani Samuli Tolvanen Valmennukset Oy:tä!

Kaikkia palveluita koskee tietosuoja.

Työhyvinvointivalmennus
Vahvuustaulu

Yksilön vahvuudet parhaiten käyttöön sisäisen motivaation, intohimon ja ainutlaatuisen taitokombinaation selvittämisellä!

Selätä stressi on tehokas stressinhallintakurssi

Löydä itsesi ja voimavarasi -stresinhallintakurssi

Löydä itsesi & voimavarasi -stressinhallintakurssilla opetellaan ennaltaehkäisemään stressiä sekä hallitsemaan haitallista stressiä itseensä tutustumalla ja omien voimavarojen löytymisellä. 

 

Työhyvinvointivalmennus tyky päivä yritysvalmennus
TERVEYDEKSI! Hyvinvointivalmennus

TERVEYDEKSI! hyvinvointivalmennus vähentää tehokkaasti työntekijöiden stressiä ja lisää elämänlaatua – helposti ja varmasti.

Työhyvinvointi luennot
Yritysluennot
 • Stressinhallinta ja palautuminen
 • Parhaan tiimin rakentaminen
 • Hsp 
 • Itseohjautuvuus, työn imu
 • Ravitsemus ja liikunta
 • Motivaatio
 

VirkistyspäiväTykypäiväTiimipäivä

Tykypäivät

Tykypäivän sisältö räätälöidään juuri teidän tiiminne tai yrityksenne tarpeiden mukaan, olipa aikaa sitten muutama tunti tai muutama päivä.


Työhyvinvointipalveluiden Hyödyt

Työhyvinvointipalvelut ovat investointi tulevaisuuteen.
1

Sisäinen motivaatio ja itseohjautuvuus

Sisäisen motivaation löytäminen voi olla hankalaa, jos ei tunne arvojaan ja itseohjautuvuus tuottaa haasteita, jos itseään ei tunne. Työhyvinvointipalveluissa jokainen tutustuu itseensä ja löytää syvällisen motivaation.

Työhyvinvoinnissa-sisäinen motivaatio-on-kriittisen-tärkeää
2

Parempi Stressinhallinta

Stressi lisää sairauspoissaoloja, vähentää työmotivaatioa ja vaikuttaa näin suoraan yrityksen tuloksiin ja kustannuksiin. Hyvä stressinhallinta puolestaan lisää jaksamista, innokkuutta, luovuutta, sosiaalisia taitoja ja empatiaa. 

Anneli Päivänsaran työhyvinvointivalmennus auttaa tiimiläisiä jaksamaan.
3

Työn tuunaaminen mielekkääksi

Työhyvinvointipalvelut keskittyvät jokaisen vahvuuksien  ja mielenkiinnon kohteiden etsimiseen. Niiden avulla voidaan rakentaa mahdollisimman tehokas ja hyvinvoiva työyhteisö.

Työhyvinvointi-lisää-työtyytyväisyyttä-ja-terveyttä
4

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Työhyvinvointipalveluissa käsitellään kokonaisuutta: niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista toimintakykyä. Kaikissa työhyvinvointipalveluissa punaisena lankana toimii stressinhallinta ja itsetuntemus.  

Anneli Päivänsaran työhyvinvointivalmennus auttaa tiimiläisiä jaksamaan.

Kysy lisää❣

työhyvinvointipalvelut


TERVEYDEKSI! hyvinvointivalmennus

TERVEYDEKSI! Hyvinvointivalmennus vähentää huomattavasti stressiä ja sairauspoissaoloja, parantaa terveyttä ja työtulosta sekä lisää työssä viihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Hyvinvointivalmennus toteutuu jokaisen omilla ehdoilla ja ohjeita noudattamalla tulokset ovat taattuja!

Mitä hyvinvointivalmennus sisältää?

TERVEYDEKSI! Hyvinvointivalmennus on jaettu kolmeen, hyvinvointia lisäävään aihealueeseen: mieli, ruokavalio ja liikunta. Jokaista aihealuetta käsitellään monipuolisesti, käytännön ohjeiden kera ja lisämateriaalina pääsette kuuntelemaan valmentajan omia kokemuksia kustakin aihealueesta. Lisäksi kurssilla saadaan aihealueittain erilaisia hyvinvointitehtäviä, joiden avulla positiivinen elämänmuutos on tehokasta ja varmaa.

TERVEYDEKSI! hyvinvointivalmennuksen kurssimateriaali tulee sekä perusteellisesti käsiteltynä kirjoitetussa muodossa että audiona. Linkki kurssimateriaaliin tulee suoraan jokaisen osallistujan sähköpostiin.

Hyvinvointivalmennus sisältää yhteensä 42 eriaiheista hyvinvointia lisäävää materiaalia, joiden avulla tutkitusti hyvinvointi lisääntyy ja stressi vähenee. Lisäksi saatte muun muassa kuntosaliohjelman, kotijumppaohjelman, joogan sekä ohjeet henkilökohtaisen ruokavalion suunnitteluun ja runsaasti erilaisia mielenhallinta- ja rentoutumisharjoituksia.

Valmennuksen pohjana on käytetty uusimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa sekä parhaita menetelmiä Suomesta ja maailmalta.

Valitse sopivin valmennusmuoto

Valitse teille paras tapa käydä hyvinvointivalmennus. Haluatteko valmennuksen lähitapaamisilla vai verkkokurssina? Onko verkkokurssi kronologinen ja tarkkaan harkittu vai itsenäinen, jokaisen omassa tahdissa käymä?

Löydä itsesi & voimavarasi -stressinhallintakurssi

Löydä itsesi & voimavarasi -stressinhallintakurssi keskittyy stressinhallintaan, omien voimavarojen löytämiseen sekä itsesi hyväksymiseen. Kurssilla myös perehdytään omiin tunteisiin ja niiden hyödyntämiseen, opetellaan olemaan itsemyötätuntoisia sekä pitämään itsestään juuri sellaisena kuin on.

4 kk kestävästä stressinhallintakurssista on poistettu kaikki ylimääräinen, jotta se olisi mahdollisimman helppo käydä myös stressaantuneena.

Kurssi auttaa jokaista tunnistamaan stressaavat tilanteet ja tarjoaa työkalupakin vastaisuuden varalle stressiä helpottamaan.

Löydä itsesi & voimavarasi -stressinhallintakurssilla saadaan viikoittain lyhyt ohje viikkotehtävään suoraan jokaisen sähköpostiin. Viikkotehtävät puolestaan koostuvat helpoista ja hauskoista, mutta tehokkaista tavoista päästä tutustumaan paremmin omiin ajatusmalleihin, tunteisiin ja haaveisiin (esim. tietyn kappaleen kuuntelu).

Löydä itsesi & voimavarasi -stressinhallintakurssi perustuu tieteeseen ja siinä hyödynnetään mm. taideterapiaa ja tunnetaitotyöskentelyä

työhyvinvointivalmentaja ja hyvinvointivalmentaja Anneli Päivänsara

Vahvuustaulu

Usein vahvuuksista puhuttaessa puhutaan ulkoisista vahvuuksista: siitä, mitä vahvuuksia muut näkevät sinussa toiminasi ja käyttäytymisesi perusteella. Vahvuustaulu ohjaa tutustumaan sisäisiin vahvuuksiin ulkoisten vahvuuksien lisäksi: se auttaa jokaista tunnistamaan myös sisäiset vahvuutensa, intohimonsa, parhaan taitokombinaationsa ja sisäisen motivaation lähteensä. 

Vahvuustaulujen avulla on helppo rakentaa tehokkaan, toimivan tiimin!

Vahvuustaulu henkilökohtaiseen haastatteluun, minkä perusteella taulu tehdään. 

Vahvuustaulun hinta sisältää jokaisen oman kuvan. Vahvuustauluun on mahdollista saada lisäpalveluna myös minun ottama valokuva, mikä kuvastaa parhaiten jokaisen ydinvahvuuksia.

Tämä on jokaisen elämän tärkein taulu! 💗

Yritysluennot

Tehokkaat tietopaketit yritysluentojen muodossa työhyvinvointiin, liikuntaan, ravintoon ja stressinhallintaan!  

Jokainen luento on muokattavissa vastaamaan täysin teidän yrityksenne tarvetta ja mielenkiinnon kohteita sekä kestoltaan että sisällöltään.

Valitse esimerkiksi jokin seuraava aihe, josta haluatte syväkoulutuksen tai yhdistäkää vaikka kaikki aiheet kokonaiskuvan saamiseksi!

 

 • Vireystilan ja energian lisääminen
 • Energiaa antava ja vireyttä ylläpitävä ravinto
 • Hyötyliikunta ja kiireisen liikunta
 • Palauttava liikunta ja stressaantuneen liikunta
 • Terveellinen ravinto ja ruokavalion muodostaminen
 • Henkilökohtaisten voimavarojen löytyminen
 • Arvot ja missio työelämässä ja henkilökohtaista elämää ohjaamassa
 • Itsemyötätunto ja itsetuntemus
 • Työn imu, työn tuunaaminen ja itseohjautuvuus
 • HSP – erityisherkkyyden rajoitteet ja vahvuudet
Työhyvinvointipalveluna-yritysluennot


Tykypäivät / Virkistyspäivät

Tykypäivät ovat tehokas keino virkistää kehoa ja mieltä sekä tarjota työntekijöille mahdollisuuden tutustua toisiinsa entistä paremmin! Sen seurauksena yhteishenki kohoaa ja työilmapiiri sekä työhyvinvointi paranevat, luovuus kukkii ja työteho nousee. Yhteisiä muistoja muistellaan vielä pitkään!

Tykypäivän ohjelma voi esimerkiksi:

 • olla leikkisän tai totisen liikunnallinen
 • keskittyä yhteen aihealueeseen, kuten stressinhallintaan ja palautumiseen tai luovuuden ja keskittymiskyvyn lisäämiseen
 • auttaa näkemään työkaverin uusin silmin
 • opastaa jokaista löytämään itsensä sekä supervoimansa
 • antaa evääksi kattavan tietopaketin, jolla jokainen voi muokata omaa hyvinvointiaan
 

Tykypäivän lähtökohtana on aina yrityksenne tarpeet – tykytoimintaa voi olla parista tunnista pariin päivään. Myös ohjelma muokataan juuri teille sopivaksi!

Tykypäivät-virkistyspäivät


Muut Työhyvinvointipalvelut


Johdon koulutukset

Työyhteisö ei voi hyvin ilman hyvää johtajaa. Tämän päivän johtajuus on vuorovaikutteista. Johtajalla tulee olla monia vahvuuksia: hänen tulee olla innostaja ja suunnannäyttäjä, valmentaja sekä ilmapiirin luoja. Hyvän johtajan ja esimiehen tulee olla empaattinen sekä ammattimainen ja osata kohdata ja johtaa erilaisia ihmisiä eri tavoin.

Hyvän johtajan tulee osata luoda luottamusta herättävä ilmapiiri, jossa jokaisella on hyvä olla omana itsenään. Johtajan on myös huolehdittava työyhteisön jaksamisesta ja innostaa jokaista ylittämään itsensä. Johtajan tulee näyttää esimerkkiä: hänen tulee tuntea itsensä, omat vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä huolehtia omasta jaksamisestaan.

Ei ole helppoa olla nykypäivän suunnannäyttäjä. Tänä päivänä johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovatkin kehittymishalu, ihmistuntemus ja empatia. Ne auttavat toimimaan yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa maailmassa, jossa ihmiskollegoiden rinnalle tulevat tekoäly ja robotiikka.

Kohtaa johtaja -koulutuksessa työntekijöitä opastetaan kohtaamaan johtaja sekä toiset työntekijät. Kohtaa ihmiset -koulutuksessa johtoa opastetaan kohtaamaan työntekijät tunteiden tasolla sekä neuvotaan, kuinka johto voi olla lujasti lempeä.  

Johdon-koulutukset


Työpaikkaliikunta

Kuntosaliohjaus: pienryhmäkuntosaliohjaukset ja kuntopiirit

Tilaa tavoitteita vastaavat, yksilölliset ja tehokkaat kuntosaliohjelmat koko porukalle. Yhdessä treenaaminen on hauskaa ja vahvistaa yhteishenkeä! Ohjaajan läsnäolo, avustus ja ohjaus varmistavat, että treenaat turvallisesti ja tehokkaasti.

 • Yin-jooga
 • Mindfullness
 • Teho
 • Taukojumppa
 • Kuntopiiri
 • Kuntosaliohjaus
 • Kuntotestit
 • Kehon koostumusmittaukset
 • Ruokapäiväkirjat
 • Liikuntaohjelmat

Kuntotestit ja kehon koostumusmittaukset

Kuntotestit antavat palautetta tämänhetkisestä tilanteesta sekä kertovat, mihin osa-alueeseen erityisesti kannattaa panostaa. Kuntotestit toimivat myös loistavana motivaatiokeinona ja antavat kiitosta edistymisestä.

Tee yksi seuraavista kuntotesteistä tai vaikka kaikki!

 •  Rasvaprosentin ja kehon koostumuksen mittaus
 • Aerobisen kunnon testit
 • Lihaskuntotestit
 • Liikkuvuustestit
 • Voimavara- ja työssäjaksamistestit

 

Henkilökohtaiset liikuntaohjelmat

Henkilökohtaisella liikuntaohjelmalla tavoitteet saavutetaan helposti, tehokkaasti ja varmasti! Valittavana on yksittäisestä liikunta-ohjelmasta lähtien kattava luksuspaketti, johon kuuluu ruokavalio, liikunta-ohjelmat ja liikunnan jaksotussuunnitelma henkilökohtaisilla tapaamisilla.

Ruokapäiväkirjakonsultaatiot

Tilaa lisäpalveluna henkilökohtainen palaute jokaisen ruokapäiväkirjasta ja saa yksityiskohtaisia käytännön vinkkejä, miten ruokavaliota voidaan jatkossa parantaa. Neuvot ja ohjeet annetaan jokaiselle oman elämäntilanteen, mieltymysten sekä tavoitteiden pohjalta. 

Kysy lisää❣

Kokemuksia

Lue kokemuksia ja katso referenssejä❣
Asiakaskokemuksia-hyvä-työhyvinvointivalmentaja

TERVEYDEKSI! Hyvinvointivalmennus -verkkokurssi oli kerrassaan loistava ja erosi täysin muista markkinoilla olevista valmennuksista: sain kurssista paljon ahaa-elämyksiä ja ideoita. Mikä tärkeintä, verkkokurssilla mieli oli vahvasti mukana jokaisessa aihealueessa.

TERVEYDEKSI! Hyvinvointivalmennus opetti minua kuuntelemaan itseäni ja valitsemaan minulle parhaat ratkaisut. Näin opin oikeasti, en vain noudattanut toisten ohjeita! Valmennus oli lempeä ja kannustava – ei lainkaan suorittamiseen tähtäävää ja stressiä lisäävä.

Myös valmentajan persoona saa erityiskiitoksen: Anneli on aina aurinkoinen, kannustava ja energinen, olematta tekopirteä.

Annan valmennuksesta arvosanan 10 +!!!

5/5
Anu Kaloja

Espoo


Referenssit

kokemuksia-mainostoimistosta-ja-työhyvinvointipalveluista
työhyvinvointipalvelut mainostoimisto kokemuksia
kokemuksia-mainostoimistosta-ja-työhyvinvointivalmennuksista
referenssejä-ja-kokemuksia-mainostoimistosta-ja-työhyvinvointivalmennuksista
referenssejä-ja-kokemuksia-mainostoimistosta-ja-työhyvinvointivalmennuksista
työhyvinvointipalvelut mainostoimisto kokemuksia
Anneli Päivänsaran työhyvinvointivalmennus auttaa tiimiläisiä jaksamaan.

1/3

Noin 1/3 sairauspoissaoloista johtuu mielen sairastumisesta. Usein mieli sairastuu pitkään jatkuneen työstressin sekä uupumuksen takia mm. masennukseen sekä ahdistukseen.

Työhyvinvointi-lisää-työtyytyväisyyttä-ja-terveyttä

350 €

Tämä on yhden sairauspoissaolopäivän hinta yritykselle OP:n ja Kelan mukaan. Summa on todellisuudessa vielä tätä paljon suurempi, sillä sairauspoissaolot aiheuttavat laajempia vaikutuksia kautta linjan.

tyhy tyky valmennus työhyvinvointi kurssi

< 10

Yrityksen kannalta kalleimmat sairauspoissaolot kestävät alle 10 päivää. Mikäli sairauspoissaolo kestää alle 10 päivää, niistä ei saa Kelan sairauspäivärahaa palkanmaksua vastaan.

Työhyvinvoinnissa-sisäinen motivaatio-on-kriittisen-tärkeää

43 %

43 % työntekijöistä siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveydellisistä syistä.

Tilaa uutiskirje❣

Ota yhteyttä

Lämmin kiitos viestistäsi 💗

Tilaa uutiskirje❣

Päivänsara Hyvinvointipalvelut

hyvinvointipalvelut@paivansara.fi

Päivänsara mainostoimisto

mainostoimisto@paivansara.fi

Tietosuoja

Yksityisyytesi on meille tärkeää!