Siirry suoraan sisältöön

Menetelmät

Iloa ja innovatiivisuutta itsetuntemuksesta!

Kevyesti tuloksiin – kaikki lähtee itsetuntemuksesta!

⭐ Kun johtaja ymmärtää ja osaa johtaa itseään, hän osaa parhaiten myös ymmärtää ja johtaa toisia.

⭐ Kun tiimiläinen osaa johtaa itseään, työ on mielekkäämpää ja tehokkaampaa ja motivaatio pysyy korkealla.

⭐ Paremmalla itsetuntemuksella paitsi jaksetaan paremmin, myös tehdään viisaampia päätöksiä – kaikissa tilanteissa, työssä ja vapaalla.

Valmennuksissani yhdistän luovasti mm. NLP:tä, EMT:tä sekä luontoa, taidetta, satuja leikkiä – sekä kaikkea muuta opiskelemaani / kokemaani ainutlaatuisiksi menetelmiksi. menetelmien takana on vankaa tutkimustietoa ja kokemusta mm. sairaalamaailmasta.

Tunne itsesi – NLP ja EMT

Informaatio kerätään ulkoisesta maailmasta sisäiseen maailmaan ja sisäisessä maailmassa ajatukset kuvataan itselleen kaikkien meidän viiden (näkö, kuulo, tunto, haju ja maku) aistin avulla. 

Jokainen tulkitsee ympäristöä omasta maailmastaan käsin. Sama sana tai lause voi tarkoittaa täysin eri asiaa eri ihmisille ja se voi herättää hyvin erilaisia tunteita.

NLP eli Neuro Linguistic Programming on erittäin tehokas työkalu henkilökohtaiseen muutokseen ja tarkoituksenmukaiseen viestintään.

Suomen NLP-yhdistys on sanonut NLP:n olevan kaikkia seuraavia:

  • ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.
  • asenne, joka avulla voi nähdä elämän ainutkertaisena ja rajoittamattomana mahdollisuutena kehittyä.
  • käytännöllinen väline tarjoamaan runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.
  • johtamismenetelmä, vuorovaikutusmalli, valmennusfilosofia ja terapiamuoto

Lisää pääset lukemaan Suomen NLP-yhdistyksen sivuilta

EMT on valmentaja, hypnotosoija Sami Minkkisen kehittämä menetelmä, mikä yhdistää kehoa, mieltä ja neurologiaa. EMT:n avulla vaikutetaan suoraan alitajuntaan ja meitä ohjaaviin tunteisiin, jotta pääsemme ohittamaan mielen luomat rajoitteet ja pääsemään tavoitteisiimme tehokkaasti.
 
Menetelmässä yhdistetään paitsi mm. NLP:aa ja itsehypnoosia, myös kundalinijoogaa, mitä Minkkinen on opiskellut paljon, jakaen sen keskeisimpiä oivalluksia myös meille valmentajille.

Lisää pääset lukemaan Sami Minkkisen sivuilta

Taide, luonto ja leikki

Taide, luonto ja leikki lisäävät tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja. Ne saavat olemaan tietoisesti läsnä tässä hetkessä. Ne lisäävät keskittymistä ja stressinhallintakykyä sekä parantavat palatumista ja suurien kokonaisuuksien hahmotusta. Niiden avulla luovuus, innovatiivisuus ja empaattisuus lisääntyvät.

Näiden yhteisvaikutuksena esim. työpaikan haasteita voidaan tarkastella eri näkökulmista ja nähdä uhkien lisäksi erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, mitkä muuten jäisivät huomiotta.

Taide, luonto ja leikki riittävät hyvin pienessäkin ajassa rauhoittamaan hermostoa, jolloin oleellisimmat ja tärkeimmät asiat erottuvat mielen hälinän vähentymisen myötä. Kirkkaalla mielellä päästään kehittämään uutta, innovoimaan ja porautumaan haasteiden ydinkohtiin. Mieli pysyy positiivisena, jaksaminen ja työhön sitoutuminen parempana ja työkaverin huomioimiseen riittää ihan eri tavalla energiaa.

Lisäksi nämä menetelmät lisäävät mielen joustavuutta, tiimityötaitoja sekä parantavat yhteishenkeä. Suvaitsevaisuus lisääntyy ja moninaisuus kukoistaa. Niiden sekä yksilöiden itsetuntemuksen kehittymisen myötä saadaan käyttöön jokaisen yksilön ydinviisaus, luovuus ja näkökulma – koko organisaatiotasolla.

Sadut

Siinä missä alitajunnan sanotaan olevan jopa yli 90 % voimakkaampi ohjaamaan käytöstämme kuin tietoinen mieli, sadut ohittavat mielen blockereita ja vaikuttavat suoraan alitajuntaan. 

Sadut eivät tarjoa valmiita ratkaisuja ja aktivoivat näin mieltä sekä lisäävät luovaa ajattelua. Sadut vaikuttavat myös tunteisiin, jolloin opitut asiat muistetaan paremmin.

Harjoitukset

Kehittämäni harjoitukset lisäävät itsetuntemusta, luovuutta, innovatiivisuutta ja empatiaa sekä tehostavat palautumista. Taiteessa tai leikissä ei ole epäonnistumisia, oikeaa tai väärää.

Ne yhdistävät taidetta, luotoa, leikkiä sekä vaikuttavat eri aisteihin, välillä niitä iloisesti keskenään sekoittaen. Yhdella alueella opitu taito voidaan siirtää kätevästi toiseen – näin luovuus, innovatiivisuus lisäävät leikiten myös mm. ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua. 

Harjoitukset sopivat varsinkin niille, jotka kaipaavat jotain uutta ja erilaista elämyksellistä!

Tule kokemaan itse vaikutus käytännössä!

Haluamme tuoda ihmiset suoraan taiteen, luonnon ja leikin keskelle – ja havainnoimaan itse, mikä vaikutus niillä on sekä välittömästi että pidemmällä välillä omaan itseensä ja liiketoimintaan. Kaikki harjoitukset voidaan toistaa digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta eikä niitä tarvitse lähteä suorittamaan.

5/5

Taskmilliläisten palautteita:

Haluatko kuulua tulevaisuuden menestyjiin?

Kevyesti parasta liiketoimintaa – ilolla!

Tilaa uutiskirje!

OTA YHTEYTTÄ!

Lämmin kiitos viestistäsi 💗
Facebook
LinkedIn
Instagram
error: Content is protected !!